Ασφάλεια Λιμένων σε Κρήτη & Αθήνα

Η εταιρεία μας κεφαλαιοποιεί την εμπειρία της στην ασφάλεια και παρέχει στους πελάτες βέλτιστες λύσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στα οικονομικά δεδομένα του έργου αλλά και είναι συνεπείς με τις προδιαγραφές ασφαλείας του κώδικα ISPS (International Ship and Port Facility Security). Ως εταιρεία διακρινόμαστε για τις υπηρεσίες που παρέχουμε στην ασφάλεια λιμένων σε Αθήνα, Κρήτη και όλη την Ελλάδα.

Είμαστε πιστοποιημένοι από τις λιμενικές αρχές για την παροχή υπηρεσιών λιμενικών εγκαταστάσεων καθώς και:

  • Διασφαλίζουμε τον ταχύ και ολοκληρωμένο έλεγχο επιβατών και πληρωμάτων παρέχοντας τεχνολογικά συστήματα αιχμής και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε λιμενικής εγκατάστασης.
  • Εντοπίζουμε έγκαιρα και με απόλυτη επιτυχία εμπορευματοκιβώτια υψηλού κινδύνου που μετακινούνται από και προς τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
  • Αξιοποιούμε ειδικά συστήματα, εκπαιδευμένο προσωπικό και καινοτόμες λύσεις.
  • Διαθέτουμε υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) βάσει των απαιτήσεων ασφάλειας SOLAS XI-2, του διεθνούς Κώδικα ISPS, του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2005  και του νόμου 3622/2007.
  • Εφαρμόζουμε τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας της Λιμενικής εγκατάστασης τα οποία προγραμματίζουν τη διεξαγωγή γυμνασίων και μεριμνούν για τη συμμετοχή σε ασκήσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αρχών καθώς επίσης έχουν και την ευθύνη για την αναθεώρηση των αξιολογήσεων ασφάλειας και των σχεδίων ασφάλειας.
  •  Διαθέτουμε μια πιστοποιημένη και κατάλληλα εκπαιδευμένη ομάδα και είμαστε σε πλεονεκτική θέση να ανταποκριθούμε στις επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις σε οποιοδήποτε έργο ασφαλείας λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης.