Οι Άνθρωποί Μας

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στον τομέα της φυσικής ασφάλειας και συγκεκριμένα σε έργα με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του έμπειρου προσωπικού μας, μέσα από την έρευνα της αγοράς, την αξιολόγηση μελετών πάνω στα θέματα ασφάλειας και τη συνεχή παρακολούθηση των ιδιαίτερων αναγκών στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Έτσι είμαστε σε θέση να αναλάβουμε και να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφαλείας στο πιο υψηλό επίπεδο.

Η ACTION ZEUS SECURITY GROUP, ως σύγχρονη και ευπροσάρμοστη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας, τόσο στις παρούσες όσο και στις μελλοντικές.

Έχουμε και τη δύναμη και την εξειδικευμένη γνώση και τη θέληση για να το πετύχουμε αυτό.

Αυτονόητα, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός στα έργα ασφάλειας. Η ποιότητα – και το ενδιαφέρον – του ανθρώπινου δυναμικού είναι το κλειδί της επιτυχίας. Τα τεχνικά μέσα όσο σύγχρονα και αν είναι, δεν επαρκούν. Και στη ACTION ZEUS SECURITY GROUP, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στον επαγγελματισμό και το ήθος του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Η ACTION ZEUS SECURITY GROUP στελεχώνεται από υπαλλήλους και διοικητικά στελέχη πολυετούς εμπειρίας και γνώσης.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα από τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα Ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές επιδόσεις και το ζήλο του ένστολου προσωπικού της, το οποίο αξιολογείται καθημερινά και συστηματικά.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας, ανταποκρίνεται στα δεδομένα ποιότητάς μας, τα οποία είναι σχεδιασμένα να παρέχουν πραγματικές υπηρεσίες και αξία στους πελάτες μας.
Έχουμε ως μέγα προσόν την ουσιαστική εξειδίκευση που παρέχουμε στο προσωπικό μας καθώς και στα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, σε σημείο που να βεβαιώνουμε ότι αυτές οι δυνατότητες χρησιμοποιούνται εργασιακά σε καθημερινή βάση.

Η ACTION ZEUS SECURITY GROUP, διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση καθώς και με δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς.

Βασική επιδίωξη για την ACTION ZEUS SECURITY GROUP είναι να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας και να παραμένουμε η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Στεκόμαστε δίπλα τους και υποστηρίζουμε με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη.