Άμεση Επέμβαση – Υψηλή Προστασία σε Κρήτη & Αθήνα

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται κάθε φορά που υπάρχει σήμα συναγερμού στον εκάστοτε φυλασσόμενο χώρο.Το περιπολικό της εταιρείας μας σπεύδει στο χώρο από όπου ληφθεί το σήμα και ελέγχει τα αίτια ενεργοποίησης του συναγερμού. Σε κάθε περίπτωση που εντοπιστεί απειλή για την ασφάλεια του χώρου ή οποιαδήποτε παραβίαση τότε το προσωπικό που εκτελεί την υπηρεσία προβαίνει σε μία σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην προστασία του χώρου. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Άμεση συλλογή πληροφοριών.
  • Άμεση ενημέρωση των Υπευθύνων και των αρμοδίων Σωμάτων Ασφαλείας.
  • Προσπάθεια αποτροπής του κινδύνου με κάθε δυνατό και νόμιμο τρόπο.

Η άμεση επέμβαση των περιπολικών μας είναι ουσιαστική:

  • Χρησιμοποιούμε ένστολους φρουρούς και αξιωματικούς άμεσης επέμβασης
  • Διενεργούμε ελέγχους για ενδεχόμενες εισβολές, βλάβες ή ενδείξεις διάρρηξης ή βίαιης εισόδου.
  • Καθιστούμε τις εγκαταστάσεις σας χώρους υψίστης ασφαλείας
  • Συνεργαζόμαστε με τους υπευθύνους ασφαλείας και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
  • Ελέγχουμε το χώρο σας, αντιμετωπίζουμε κάθε περιστατικό και αποχωρούμε όταν πλέον βεβαιωθούμε ότι είστε «απόλυτα ασφαλής».

Η ACTION ZEUS SECURITY GROUP θέλοντας να κάνει ένα σύστημα ακόμα πιο ασφαλές έχει οργανώσει το τμήμα Άμεσης Επέμβασης.Η υπηρεσία της Άμεσης Επέμβασης είναι διαθέσιμη ολόκληρο το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο σε Αθήνα, Κρήτη και όλη την Ελλάδα και απαλλάσσει τους συνδρομητές από την ανάγκη να διαπιστώσουν το λόγο για τον οποίο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών για κάθε περίσταση, ώστε να διασφαλίσει τη μέγιστη προστασία σας.