Εφαρμογή Πύλης για Ξενοδοχεία

Μόλις το κατεβάσετε, για να γίνει η εγκατάσταση πατήστε τα ακόλουθα όπως βλέπετε στις εικόνες:

1

2