Παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες ασφαλείας με εκπαιδευμένα σκυλιά Κ-9 & τη δυνατότητα να απολαύσουν την «απόλυτη» αίσθηση ασφάλειας, μέσω της υπηρεσίας φυσικής Περιπολίας και Άμεσης Επέμβασης.

Ειδικά Εκπαιδευμένα Σκυλιά Κ-9 σε Κρήτη & Αθήνα

Η ACTION ZEUS SECURITY GROUP, καινοτομεί παρέχοντας υπηρεσίες ασφαλείας με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά Κ-9 σε Αθήνα, Κρήτη και όλη την Ελλάδα, τα οποία χρησιμοποιούνται στον εντοπισμό έκνομων ενεργειών παράκαμψης των μέτρων ασφαλείας. Παρέχουμε στους πελάτες μας, την δυνατότητα να απολαύσουν την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας, μέσω της υπηρεσίας φυσικής Περιπολίας και Άμεσης Επέμβασης. Οι φύλακες μας, πραγματοποιούν περιπολίες, ελέγχοντας κάθε σημείο του χώρου, κάνοντας τακτικούς επιτόπιους ελέγχους περιμετρικά, ενώ παράλληλα επεμβαίνουν ΑΜΕΣΑ στην περίπτωση ειδοποίησης από το 24ώρο Κέντρο Λήψης Σημάτων για συναγερμό, δηλαδή για πιθανή παραβίαση του χώρου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα ιδιαίτερα ανεπτυγμένα ένστικτα και αισθήσεις που διαθέτουν τα εκπαιδευμένα σκυλιά Κ-9, τα καθιστούν βασικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ασφαλείας παγκοσμίως. Οι επιχειρησιακές ικανότητές τους είναι αυτές που τους κάνουν απαραίτητα εργαλεία στην περιπολία, φύλαξη και ανίχνευση σε κάθε τομέα. Η αυστηρή επιλογή χειριστών – σκύλων, το ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η αποτελεσματικότητα της ομάδας μας K- 9, περιορίζουν τη βία, την εγκληματικότητα, και συμβάλλουν στην αποτροπή κάθε είδους απειλής κατά ατόμων ή επιχειρήσεων. Ελαχιστοποιούνται οι απειλές και θωρακίζεται ακόμα περισσότερο η ασφάλεια.

Οι φύλακες μας, πραγματοποιούν περιπολίες, ελέγχοντας κάθε σημείο του χώρου, κάνοντας τακτικούς επιτόπιους ελέγχους περιμετρικά, ενώ παράλληλα επεμβαίνουν ΑΜΕΣΑ στην περίπτωση ειδοποίησης από το 24ώρο Κέντρο Λήψης Σημάτων για συναγερμό, δηλαδή για πιθανή παραβίαση του χώρου.