Παρέχουμε υπηρεσίες πεζής περιπολίας σε Αθήνα, Κρήτη και όλη την Ελλάδα, υψηλών προδιαγραφών εστιάζοντας στην επιλογή, εκπαίδευση και εποπτεία του προσωπικού μας.

Πεζή Περιπολία για Ύψιστη Προστασία Κρήτη & Αθήνα

Η πεζή περιπολία έχει ως στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων που είναι υπό την επίβλεψη ενός φύλακα ασφαλείας. Η περιπολία είναι μια επιβεβλημένη διαδικασία για τον φύλακα ασφαλείας, έχοντας σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό εγκληματικών ενεργειών, μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα αλλά και προβλημάτων ασφάλειας. Ο επαγγελματίας φύλακας, σύμφωνα με την εμπειρία του, οφείλει να εκτιμά κάθε φορά την κρισιμότητα της κατάστασης, προσέχοντας τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.
Αντικειμενικός σκοπός είναι πάντα η ασφάλεια, η προστασία, η ακεραιότητα της ζώνης ευθύνης της περιπολίας, παράλληλα με το σεβασμό ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των προσώπων της περιοχής και των προσώπων που θα υποστούν έλεγχο.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

 • Επιτήρηση εσωτερικών χώρων της εγκατάστασης.
 • Έλεγχος χώρων συγκέντρωσης.
 • Προστασία της περιμέτρου της εγκατάστασης από πιθανή παραβίαση.
 • Έλεγχος των κινήσεων περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και προϊόντων εντός των εγκαταστάσεων.
 • Έλεγχος εισόδου-εξόδου σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης και υψηλής ασφάλειας εντός των εγκαταστάσεων με δυνατότητας άμεσης, αυτόματης αποτροπής.
 • Μηχανοστάσια και εγκαταστάσεις παραγωγής ρεύματος και κλιματισμού.
 • Εγκαταστάσεις ηλεκτρικές, παροχής νερού, φωταερίου, φυσικού αερίου ή άλλης ενέργειας.
 • Εγκαταστάσεις μηχανογραφικές, τηλεφωνικές ή άλλης ασύρματης επικοινωνίας.
 • Εγκαταστάσεις αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού.
 • Χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας.
 • Εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι στάθμευσης.
 • Τα κλιμακοστάσια, οι διάδρομοι και οι έξοδοι κινδύνου, να μην έχουν εμπόδια, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης του κτιρίου.
 • Οι πόρτες δωματίων των πελατών, οι χώροι υπογείων, γραφείων, καταστημάτων, και άλλοι ειδικοί χώροι, πρέπει να είναι καλά ασφαλισμένοι.