Φυλάξεις Εργοταξίων σε Κρήτη & Αθήνα

Η πολύχρονη εμπειρία της εταιρείας μας σε έργα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ορυχείων, εργοταξίων και κατασκευών σε Αθήνα, Κρήτη και όλη την Ελλάδα, σε συνδυασμό με την συνεχή ροή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό σχετικά με τις εξελίξεις της τεχνολογίας διασφαλίζουν την εύρυθμη εκτέλεση μακροχρόνιων και απαιτητικών συμβάσεων στο χώρο της βιομηχανίας & και της κατασκευής.

Ο σχεδιασμός για την ασφάλεια και την αποτελεσματική φύλαξη εργοταξίου πρέπει να περιλαμβάνει προβλέψεις για τις κάτωθι ενέργειες-διαδικασίες:

 • Επαγγελματική εκτίμηση κινδύνου
 • Θέσπιση διαδικασιών
 • Ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας
 • Εσωτερικοί έλεγχοι
 • Επιπρόσθετα μέτρα
 • Προστασία επιχειρηματιών και των οικογενειών τους.

Εγγυούμαστε έτσι την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε:

 • Εγκαταστάσεις εκτεταμένης περιμέτρου
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής
 • Χώρων αποθήκευσης και διανομής πρώτων υλών – προϊόντων
 • Έλεγχος κτιρίων, γραφείων
 • Έλεγχο ασφάλειας και την πρόσβαση πεζών και οχημάτων
 • Διαπίστευση του προσωπικού μιας εγκατάστασης επισκεπτών (ταυτοποίηση για άδεια εισόδου).
 • Σχεδιασμός φρούρησης και επιτήρησης, ειδικά στους χώρους υψηλού κινδύνου.
 • Καθορισμός ζωνών ασφάλειας με βάση τις οποίες ενεργοποιούνται διαφορετικά μέτρα ασφάλειας.
 • Καθορισμός έκτακτων μέτρων ασφάλειας σε περίπτωση περιστατικού, επέμβαση σε περιστατικά, σύστασης ομάδας ανταπόκρισης σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερμού για ταχεία αποκατάσταση.
 • Διαδικασίες εκτιμήσεων απειλών και τρωτοτήτων (εκτίμηση κινδύνου) έναντι του φορέα ή της εγκατάστασης που προστατεύεται.
 • Σενάρια δράσεων ασφάλειας σε περιπτώσεις εκδήλωσης διαφόρων περιστατικών.
 • Διαδικασίες εκκένωσης κτιρίου ή απομάκρυνσης προσώπων από χώρο που εκδηλώνεται απειλή