Εμπορικές Επιχειρήσεις

’’το ίδιο κουστούμι δεν ταιριάζει σε όλους’’.

Οι  εμπορικές επιχειρήσεις  έχουν πελάτες διαφορετικής οικονομικής κατάστασης, βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές και έχουν κατά καιρούς αντιμετωπίσει διαφορετικές απειλές ασφαλείας αλλά και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός τους διαφέρει. Αναπόφευκτα λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας θα πρέπει να διαφέρουν. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό, το προσωπικό και τις διαδικασίες που αποσκοπούν στην προστασία μιας εγκατάστασης από απειλές και στην άμβλυνση των επιπτώσεων μιας επίθεσης.

Ασφάλεια Καταστήματος Υψηλών Προδιαγραφών σε Κρήτη & Αθήνα

Στην ACTION ZEUS SECURITY GROUP  εκπονούμε πλήρη μελέτη ασφαλείας για την επιχείρησή σας, λαμβάνοντας υπόψη μας όλους τους κρίσιμους παράγοντες και τις  ιδιαιτερότητες σε Αθήνα, Κρήτη και όλη την Ελλάδα. Η τελική πρόταση της  μελέτης για την ολοκληρωμένη ασφάλεια καταστήματος συμπεριλαμβάνει συνδυασμό υπηρεσιών φύλαξης και εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας.Οι λύσεις που εφαρμόζουμε βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες και διακριτικές μεθόδους. Η Action Zeus Security Group ειδικεύεται στις φυλάξεις εμπορικών καταστημάτων, φυλάξεις super market, ανακατασκευές super market κλπ.