Αθλητικές – Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Η συνάθροιση κοινού σε κλειστούς ή και ανοιχτούς  συναυλιακούς  χώρους, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, η οποία απαιτεί εμπειρία σε ανάλογες διοργανώσεις και μεγάλη προσοχή από τους υπευθύνους ασφαλείας της αίθουσας ή της εκδήλωσης. Η παροχή υπηρεσιών για την ασφάλεια εκδηλώσεων απαιτεί από τους παρόχους επάρκεια σε οργανωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Ασφάλεια Εκδηλώσεων Υψηλών Προδιαγραφών σε Κρήτη & Αθήνα

Η βαθιά γνώση των καθηκόντων του προσωπικού ασφάλειας και η ορθή εφαρμογή των φάσεων αντίδρασης σε μια κρίσιμη κατάσταση αποτελούν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας αποκλιμάκωσης μιας έντασης σε χώρους συνάθροισης κοινού. Εφαρμόζουμε τη διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική των 3D (dialogue, descalation, dynamic intervention) δηλαδή διάλογο, αποκλιμάκωση, και τέλος δυναμική παρέμβαση.H ACTION ZEUS SECURITY GROUP διαθέτει τις οργανωτικές δομές, το απαραίτητο πλήθος προσωπικού καθώς και την πολυετή εμπειρία ώστε να εξασφαλίζει την επιτυχία κάθε τακτικής ή έκτακτης πολιτιστικής ή αθλητικής εκδήλωσης σε Αθήνα, Κρήτη και όλη την Ελλάδα.